Postcards: The SASCo – Type I (V Series)

The SASCo

Type I (V Series)

No.sDescriptionEarliest PMK Date
V2Victoria Falls Bridge
V11Victoria Falls10/05/1909
V12The Gorge, Victoria Falls.
V23The Gorge Victoria Falls

FB